ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Медіа Інвест», зареєстроване та чинний відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633 ст. 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір публічної офероти (далі - Договір) на наступних умовах:


Загальні положення

Дана публічна оферта («Оферта») регулює використання безкоштовних та платних послуг, програмного забезпечення та веб-сайтів («Сервіс»), що надаються ТОВ «Смарт Медіа Інвест», ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 42182192, адреса реєстрації: Україна, 47201, м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 28/2 (надалі - "Neemb", "ми", "наш", д.), а також будь-які дані, текст, файли, інформація, імена користувачів, зображення, графіка, фотографії, профілі, аудіо- та відеокліпи, звуки, музичні твори, авторські роботи, програми, посилання, створені завдання та супутня інформація, текст, файли та інший контент або матеріали (разом «Контент»), завантажені або з'являються на наших веб-ресурсах (веб-сайтах, додатках, програмах) тощо.

Використовуючи Сервіс, ви погоджуєтесь дотримуватися цієї Оферти та нашої Політики конфіденційності. Ви також надаєте гарантії, що маєте право вчиняти дії від імені третьої особи, компанії, організації (в цільому надалі - "Організації"), якщо дієте в їх інтересах, спільно чи особисто тощо та використовуєте Neeмb. У такому випадку всі положення та пункти цієї Оферти будуть стосуватись вас та Організації. Neeмb не несе відповідальності за дії осіб, що не мали повноважень вчиняти дій від імені Організації.

Якщо ви не згодні з цією офертою, то не звертайтесь до Neemb та не використовуйте його, так як його використання породжує для вас права та обов’язки.


1. Ваш аккаунт (особистий кабінет)

1.1. під час створення облікового запису в Neemb ви відповідаєте за точність та достовірність данних які його складають.

1.2. Будь-які дії, що здійснені в рамках вашого облікового запису будуть вважатись вашими дія, якщо не буде доведено іншого. Ви несете особисту відповідальність за втрату, передачу доступу до свого облікового запису в тому числі за стоврення паролів, їх складність тощо.

1.3. Обліковий запис повинен використовуватись однією особою, якщо інший функціонал прямо не предбачається (не просувається) з боку Neemb.

1.4. Ви не можете дизасемблювати, декомпілювати або реконструювати Сервіс, а також намагатися чи допомагати будь-кому зробити це. Це стосуються будь-якого виду візуальних, технічних, програмних змін тощо, ви користуєтесь Сервісом «таким як є», як його пропонує Neemb.

1.5. Для створення облікового запису, вам повинно бути щонайменше повних 13 років. Клонування, масштабування аккаунтів заборонено, використання програмного забезпечення (ботів) для автоматизованного створення аккаунтів – заборонено.

1.6. Ви погоджуєтесь дотримуватися всіх законів, правил застосовних до використання вами Сервісу та вашого Контенту, включаючи, крім іншого, закони про об’єкти інтелектуальної власності (авторське право). Neemb не несе відповідальності за порушення законодавства щодо об’єктів інтелектуальної власності (як і будь-яких інших), що мали місце в Сервісі, одна сприяє виявленню порушень та встановленню винних осіб (у разі потреби). Цим ви погоджуєтесь з тим, що ми можемо на свій власний розсуд видалити будь-які дані, облікові записи або інший контент, який порушує цю Оферту або іншим чином викликає протиріччя, сумління в незалежності від будь-яких обставин.

1.7. Ви надаєте наступні гарантії:

1.8. В Neemb може бути введена платна підписка з функціоналом, що відрізняється від безкоштовного тарифу. Ви погоджуєтесь з тим, що вона буде продовжуватись автоматично на кожний новий період (період зазначається в описі перед здійсненням оплати) до тих пір, поки вами не буде скасовано підписку за допомогою функціоналу Сервісу (чи в інший спосіб визначений Neemb). Ми можемо призупинити або припинити використання Сервісу, якщо платежі прострочені.

1.9. Сторони домовилися, що детальний зміст функціоналу (доступ до якого, Користувач має намір оплатити) розміщується на Сайті Виконавця. Користувач обирає один або декілька із запропонованих Виконавцем варіантів наборів функціоналу, до якого отримує доступ за певну плату визначену конкретним набором.

1.10. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму сплачених Користувачем Продуктів.

1.11. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на Сайті чи в інший спосіб визначений Виконавцем.

1.12. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за Послуги, якщо Користувач скористався хоча б однією з функцій оплаченого ним набору функціоналу (підписки)

1.13. У разі оплати Користувачем конкретного набору функціоналу, розмір такого функціоналу для цього Користувача не може змінюватися протягом щонайменше 10 календарних днів з моменту оплати.


2. Основні умови

2.1. Ми можемо призупинити або припинити дію вашого облікового запису (акаунтів) або припинити надання вам всіх або частини наших Послуг у будь-який час без будь-якої відповідальності перед вами з будь-якої причини, зокрема, але не виключно, якщо ми вважаємо:

2.2. Після припинення дії облікового запису всі ліцензії та інші права, надані вам відповідно до цієї Оферти, негайно припиняються.

2.3. Ми залишаємо за собою право відмовити в доступі до Сервісу будь-якій особі (представнику особи, Організації) в будь-який час.

2.4. Ми можемо регулярно або час від часу змінювати умови користування Сервісом на власний розсуд. При цьому ми докладено усіх розумних зусиль щодо повідомлення вас про так зміни. Ви погоджуєтесь з тим, що продовження користування вами Сервісом, після дати набуття чинності оновлених умов оферти, означає вашу згоду та ознайомлення з оновленими умовами. Оновлені умови оферти набирають чинності з моменту публікації або з такої пізнішої дати, яка може бути зазначена в Оновлених умовах, і з цього моменту будуть застосовуватись для використання вами Сервісу.

2.5. Для цілей внутрішньої перевірки, ми можемо перевіряти дані, які дають змогу ідентифікувати користувача, в тому числі через запити щодо підтвердження даних.

2.6. Ви погоджуєтесь з тим, що особисто несете відповідальність за всі платежі за передачу даних, які ви несете під час використання Сервісу. Ми володіємо обмеженою фінансовою інформацією щодо платежів в межах Сервісу, а саме що дозволяє ідентифікувати послуги, користувача, платіж, - виключно з метою надання замовлених користувачем послуг.

2.7. Ви погоджуєтеся з тим, що вам можуть надсилати інформаційні та рекламні текстово-візуальні повідомлення. Ви можете відмовитися від отримання повідомлень від нас у будь-який час, надіславши нам запит або скориставшиь програмним функціоналом сервісу (якщо така можливість передбачена).

2.8. Ви погоджуєтесь з тим, що у разі якщо дані є анонімними та не ідентифікують вас, ми можемо об'єднувати ці дані з іншими анонімними даними для проведення порівняльного аналізу, загальнодоступних звітів або іншого використання для надання послуги Neemb.


3. Можливості та обмеження використання

3.1. Ви не повинні змінювати, модифікувати, адаптувати або змінювати Сервіс або створювати, змінювати, модифікувати інший веб-сайт таким чином, щоб створити помилкове враження, що він пов'язаний із Сервісом або з нами.

3.2. Ви не можете програмним чином впливати на Сервіс, сайт, його функціонал. Функціонал та можливості щодо його використання надаємо виключно ми (розробники) в рамках Сервісу.

3.3. Ви не повинні втручатися або порушувати роботу Сервісу або серверів або мереж, підключених до Сервісу, у тому числі шляхом передачі будь-яких вірусів, шпигунських програм, шкідливих програм або іншого коду шкідливого або руйнівного характеру. Ви не можете впроваджувати інформацію, код або іншим чином змінювати або втручатися в те, як будь-яка сторінка відображається на пристрої користувача.

3.4. В рамках Сервісу може бути запропоновано завантажити програмне забезпечення, що дозволить перевести функціонал (повнісю або частково) із сайту, браузеру на безпосередньо пристрій корисувача. Таке програмне забезпечення може бути прямо не пов’язане із функціоналом Сервісу, але впливати на його роботу. Програмне забезпечення може оновлюватися автоматично, і якщо таке програмне забезпечення призначене для використання в конкретній мобільній або настільній операційній системі, то для використання потрібна сумісна система. Поки ви дотримуєтеся цієї Оферти, ми надаємо вам обмежену, невиключну, непередавану, відгукну ліцензію на використання Програмного забезпечення виключно для доступу до Сервісу (чи для роботи з ним). Будь-які права щодо Програмного забезпечення залишаються за нами (право використання, право забороняти використання, право дозволяти використання тощо). Завантажене програмне забезпечення не передбачає права його поширення, відтворення, копіювання, продаж, зміну тощо.

3.5. Ми маємо право на наш власний розсуд, призупиняти, обмежувати ваш обліковий запис. Ми та Сервіс не маємо обов’язку перевіряти чи контролювати ваш доступ або використання нашого Сервісу чи будь-якої інформації, матеріалів чи іншого контенту, що надається чи доступний через наш Сервіс, але маємо на це право.

3.6. Ми можемо видаляти, редагувати, блокувати та/або відстежувати Контент або облікові записи, що містять Контент, який, на наш власний розсуд, порушує цю Оферту.

3.7. Коли ви направляєте запит в службу підтримки, мається на увазі, що ви дозволяєте нам доступ до вашого облікового запису. Якщо ви хочете отримати допомогу, не надаючи дозволу на використання свого облікового запису, вкажіть це у своєму повідомленні з нашою службою підтримки, і ці запити будуть задоволені максимально можливою мірою.

3.8. Використовуючи Сервіс, ви погоджуєтесь на передачу, зберігання, оброблення даних в інших країнах, зокрема Україні, на обробку та зберігання вашого Контенту.


4. Права

4.1. Для цілей цієї Оферти:

4.2. Якщо не зазначено інше, всі матеріали, що містяться в Послугах або в них, включаючи, крім іншого, текст, графіку, зображення, код, ілюстрації, малюнки, значки, фотографії, відеокліпи, візуальний стиль, форма відображення та взаємодії з функціоналом, а також письмові та інші матеріали (спільно іменовані «Контент Neemb"), захищені законами інтелектуальну власність (зокрема про авторські права) та/або іншими законами. Несанкціоноване використання вами Контенту Neemb може порушувати такі закони та цю Оферту, та мати для вас юридичні наслідки.

4.3. Право власності на Контент, створений (надісланий) вами через обліковий запис залишається вашим, Neemb не претендує та не може претендувати на нього. Однак ви надаєте нам права на використання, виключно в обсязі, необхідному для надання вам послуг Сервісу Neemb. Незважаючи на вищевикладене, ми можемо отримати доступ до Контенту, щоб визначити, як ми можемо покращити наш Сервіс, та визначити рівень задоволеності клієнтів.

4.4. Ви можете отримувати push-повідомлення, текстові повідомлення, оповіщення, електронні листи або інші типи повідомлень, безпосередньо надіслані вам ззовні або всередині Сервісу («Сповіщення»). У вас є контроль над налаштуваннями повідомлень, і ви можете підписатися на ці повідомлення або відмовитися від них.

4.5. Ви погоджуєтесь, що ми можемо розміщувати рекламу та рекламні акції у Сервісі або на вашому Контенті, про нього або у зв'язку з ним. Спосіб, режим та обсяг такої реклами та рекламних акцій можуть бути змінені без спеціального повідомлення.

4.6. Ми не несемо відповідальності перед вами за будь-які зміни, призупинення чи припинення надання Послуг або втрату будь-якого Контенту (з будь-яких причиг). Ви також визнаєте, що ми докладаємо розумних зусиль для захисту ваших данних однак не можемо гарантувати їх повне збереження у разі виникнення обставин, що повністю чи частково не залежали від нас.

4.7. Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що ваші відносини з нами не є конфіденційними, чи іншими особливими відносинами, і що ваше рішення надати будь-який Контент не створює для нас відповідальності чи обов’язків більше ніж для осіб широкої публіки. Ні на який ваш Контент не поширюється зобов'язання конфіденційності з нашої сторони, і ми не несемо відповідальності за будь-яке використання або розкриття будь-якого Контенту, який Ви надаєте, створюєте, пересилаєте в межах Сервісу.

4.8. Ми залишаємо за собою право припинити пропонувати та/або підтримувати сервіс або певну частину сервісу у будь-який час на постійній чи тимчасовій основі. у такому разі ми не зобов'язані надавати відшкодування, пільги чи іншу компенсацію користувачам у зв'язку із такими припиненими елементами сервісу.


5. Відмова від гарантій

МИ НАДАЄМО ІНФОРМАЦІЮ, ПОСЛУГИ, СЕРВІСИ, ТОВАРИ «ЯК Є» ТА НЕ ДАЄМО НІЯКИХ ЯВНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО НИХ. В ТІЙ МІРІ, В ЯКІЙ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЬ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО СЕРВІС ЯВЛЯЄТЬСЯ АБО БУДЕ ЯВЛЯТИСЯ КОМЕРЦІЙНИМ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, ТОЧНИМ, СВОЄЧАСНИМ, ПІДХОДЯЩИМ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. МИ НЕ ГАРАНТУЄМО, ЩО СЕРВІС ВІДПОВІДАЄ ВАШИМ ВИМОГАМИ, ОЧІКУВАННЯМ, БУДЕ БЕЗПОМИЛКОВИМ, НАДІЙНИМ АБО БУДЕ ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ПЕРЕБОЇВ. ОСКІЛЬКИ У ДЕЯКИХ ШТАТАХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ВІДМОВА ВІД ПЕВНОГО ВИДУ ГАРАНТІЙ, У ВАС МОЖУТЬ БУТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА СПОЖИВАЧА У ВІДПОВІДНОСТІ З ВАШИМ МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ.

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ФОП ДЗЯДИКЕВИЧ Ю. І., ЙОГО ЛІЦЕНЗІАРИ, НАДАВАЧІ ПОСЛУГ, СПІВРОБІТНИКИ, АГЕНТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ЩО ВИНИКЛИ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ ЧИ НЕМОЖЛИВІСТЮ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ, З ТОВАРАМИ/ПОСЛУГАМИ/СЕРВІСАМИ РОЗМІЩЕНИМИ НА САЙТІ (ЧИ ЯКІ БУЛИ РОЗМІЩЕНІ) ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКИЙ ПРЯМИЙ, НЕПРЯМИЙ, СПЕЦІАЛЬНИЙ, ВИПАДКОВИЙ ЗБИТОК АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, КРІМ ІНШОГО, ТРАВМИ, БОЛІ ТА СТРАЖДАННЯ, ЕМОЦІЙНІ СТРЕСИ, ВТРАТУ ДОХОДУ, ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ БІЗНЕСУ АБО ОЧІКУВАНОГО ДОХОДУ, ВТРАТУ РЕЗУЛЬТАТУ, ВТРАТУ ДАНИХ ТА ВИКЛИКАНІ ПРАВОВИМ СТАНОВИЩЕМ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ), ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ АБО ІНШЕ. ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКА НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКЛЮЧЕНА АБО ОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДНО ДО ЗАСТОСОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

Ви погоджуєтесь захищати, звільняти від відповідальності та захищати ТОВ «Смарт Медіа Інвест», його ліцензіарів та постачальників послуг, їх відповідних посадових осіб, директорів, співробітників, підрядників, агентів, ліцензіарів, постачальників, правонаступників від будь-яких зобов'язань, збитків, судових рішень, присуджень, збитків, витрат, витрат або гонорарів (включаючи розумні гонорари адвокатів), що виникають внаслідок або у зв'язку з порушенням вами цієї Оферти використання або використанням вами Сервісу, включаючи, крім іншого, ваші уявлення, будь-яке використання контенту, послуг, сервісу, крім випадків, дозволених у цій Оферті, або використання вами будь-якої інформації, отриманої з Сервісу.


6. Обмеження відповідальності; Відмова

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН NEEMB ТА ТОВ «СМАРТ МЕДІА ІНВЕСТ» НЕ НАБУДУТЬ ЗАГАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСІ ЗБИТКИ, ВТРАТИ АБО ДІЇ, ЩО ПЕРЕВИЩУЮТЬ ЕКВІВАЛЕНТ СТА ДОЛАРІВ США (100,00 ДОЛАРІВ США) ЗА КУРСОМ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ СТАНОМ НА ДЕНЬ ДОВЕДЕННЯ ЗБИТКІВ, ВТРАТ


7. Компенсації Neemb

Ви (ваша Організація) погоджуєтесь відшкодовувати збитки понесені Neemb та ТОВ «Смарт Медіа Інвест» від будь-яких претензій, зобов'язань, збитків та витрат, включаючи, крім іншого, розумні гонорари та витрати на адвоката, що виникають в результаті або будь-яким чином пов'язані з будь-чим з наступного:

Ви будете співпрацювати в повному обсязі, що вимагається нами для захисту будь-якої вимоги, претензії. Ми залишаємо за собою право взяти на себе винятковий захист і контроль над будь-яким питанням, що підлягає відшкодуванню вами збитків, і ви в жодному разі не врегулюватимете жодних претензій без нашої попередньої письмової згоди. Незважаючи на вищевикладене, ви погоджуєтесь з тим, що вартість будь-якого такого захисту здійснюватиметься виключно за ваш рахунок.


8. Повернення коштів за послуги

Ми залишаємооо за собою право відмовити у поверненні коштів частково та/або повністю в наступних випадках:

- Вам були надані послуги/сервіси, у відповідності до оферти та інших документів, а ви у свою чергу не скористалися ними (з будь-яких причин), частково скористалися (з будь-яких причин), скористалися повністю;

Повернення коштів частково або повністю може бути здійснено у випадках коли ви зможете довести повну відсутність використання/споживання послуг/сервісів.

Повернення здійснюється тим самим способом, яким ми отримали ваші платежі.

Усі ціни вказані у євро та/або долларах США та/або гривнях, включають встановлений законом податок на додану вартість.

Якщо замовлені і оплачені послуги/сервіс недоступні чи не були отримані клієнтом з нашої вини та/або всупереч оферті, ми негайно відшкодуємо вже отриманий платіж. Часткове постачання послуги/сервісу здійснюється лише у виняткових випадках і лише за спільною домовленістю.

Ви погоджуєтесь з тим, що зв'язок, пов'язаний з договором, зокрема доставка рахунку-фактури, може здійснюватися в електронній формі, наприклад, електронною поштою.


9. Судові спори та строки розгляду

При розгляді будь-яких спорів, ви погоджуєтесь, що буде застосовуватись законодавство України, а отже застосовне право - це закони України, юрисдикцією розгляду спорів також є Україна. Застосування Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1988 виключено.

Якщо будь-яке положення цієї Оферти буде визнано незаконним, недійсним або з будь-якої причини, визнано таким, що не має сили в ході судового розгляду, то це положення буде вважатися відокремленим від цієї Оферти і не вплине на дійсність та застосовність будь-яких положень, що залишилися. Наша нездатність наполягати або забезпечувати суворе виконання будь-якого положення цієї Оферти не тлумачиться як відмова від будь-якого положення чи права.


10. Припинення

Ми можемо розірвати цю Угоду в будь-який час, з повідомленням або без неї, з будь-якої причини.


11. Повна згода

Ця Оферта є повною згодою між вами та нами та регулюють використання вами Сервісу, замінюючи будь-які попередні угоди між вами та нами. Ви не переуступатимете Оферту або поступатитись жодними правами або делегуватимете будь-які зобов'язання за цією Угодою, повністю або частково, добровільно або в силу закону, без нашої попередньої письмової згоди. Будь-яка передбачувана поступка або делегування вами без нашої відповідної попередньої письмової згоди буде недійсною. Ми можемо переуступити цю Оферту або будь-які права за нею без вашої згоди, і Оферта буде чинна в інтересах і підлягати виконанню нашим правонаступником. Ні курс поведінки між сторонами, ні торгова практика що неспроможні змінити Оферту.


12. Територіальні обмеження

Інформація, що надається в рамках Сервісу, не призначена для розповсюдження або використання будь-якою фізичною або юридичною особою в будь-якій юрисдикції або країні, де таке розповсюдження або використання суперечитиме закону, або яка спричинить будь-які вимоги про реєстрацію в такій юрисдикції чи країні. Ми залишаємо за собою право обмежувати доступність Сервісу або будь-якої частини Сервісу для будь-якої особи, географічного регіону або юрисдикції у будь-який час та на наш власний розсуд, а також обмежувати кількість будь-якого контенту, програми, продукту, послуги або інші функції, які ми надаємо.


Програмне забезпечення, пов'язане з Сервісом або надане ним, може підлягати експортному контролю США, Європейського Союзу тощо. Таким чином, жодне програмне забезпечення з Сервісу не може бути завантажене, експортоване або реекспортоване:

Завантажуючи будь-яке програмне забезпечення, пов'язане з Сервісом, ви заявляєте та гарантуєте, що ви не перебуваєте, не знаходитесь під контролем, не є громадянином чи резидентом будь-якої такої країни або не включені до будь-якого такого списку.


13. Як зв'язатися з нами / скарги

Ви може звернутись з запитаннями, пропозиціями, вимогами, заявами щодо цієї Оферти в будь-який час по електронній пошті [email protected] або із письмовим запитом за адресою: Україна, 47201, м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 28/2. Уповноважений представник надасть вичерпну інформацію в межах строку визначеного законодавством.