Політика конфіденційності

(умови обробки персональних даних)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Конфіденційність користувачів має велике значення для нас, і ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення її захисту. Ця політика конфіденційності пояснює, яким чином збирається інформація про вас, як вона використовується і розкривається ТОВ «Смарт Медіа Інвест», ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 42182192, адреса реєстрації: Україна, 47201, м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 28/2 (далі також Компанія та/або Власник (володілець) та/або Розпорядник (при цьому Розпорядником можуть бути і треті особи, відповідно до тексту цієї політики)), при відвідуванні вами сукупності веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): http://neemb.work/ (далі – Сайт) та при використанні продукту, що може бути як інтегрованим у веб-сторінку із використанням доменного імені (адреси): http://neemb.work/ так і окремим програмним додатком (далі – Сервіс). При взаємодії із Компанією, користуючись Сервісом та послугами, що надає Компанія ви приймаєте нашу Політику конфіденційності, ви дозволяєте Компанії збирати, використовувати і розкривати інформацію про вас відповідно до цілей, що вказані нижче. Цим ви підтверджуєте, ви маєте достатню правоздатність та дієздатність за законами Вашої країни для надання згоди з цією політикою конфіденційності та згоди на обробку Ваших персональних даних на умовах, що тут викладені. Цим ви також надаєте згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджуєте, що є повідомлені про порядок та мету а також інші умови їх обробки відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних». Під Сервісом (продуктом) зокрема, але не виключно розуміється комплекс технічних рішень, що в сукупності дозволяють користувачу фіксувати дані (в тому числі персональні), змінювати їх, керувати обсягом, кількістю, об’ємом, доступом до даних тощо. Користувач надає Власнику згоду на обробку своїх персональних даних терміном на 5 років з дати передачі його даних Власнику. У разі, якщо після закінчення зазначеного терміну згоду на обробку персональних даних не відкликано, дія згоди пролонгується ще на 5 років. Кількість пролонгацій не обмежена.


ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


При використанні користувачем Сайту Компанії здійснюється обробка даних користувача, а саме:
При відвідуванні Сайту, користуванні Сервісом фіксуються всі входи до системи. Компанія не збирає персональні дані, що розкривають расову чи етнічну приналежність, політичні переконання, релігійні чи філософські вірування, чи членство в професійних спілках, генетичні дані, біометричні дані з метою єдиної ідентифікації фізичної особи, дані стосовно стану здоров’я чи дані про статеве життя фізичної особи чи її сексуальної орієнтації. Компанія збирає дані про статистику відвідування Сайту, користування Сервісом. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті, на платформі Сервісу. Ми також можемо отримувати інформацію з інших джерел і об’єднувати з інформацією, яку ми збираємо через Сайт, Сервіс.


ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Ми можемо використовувати інформацію про вас для різних цілей, в тому числі: